هتل درجه نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
FIDE
Standard Room
206,600,000 259,900,000 181,900,000 153,300,000
Hotel Monopol
Standard Room
228,700,000 304,100,000 181,900,000 153,300,000
park star
STANDARD ROOM
239,100,000 324,900,000 192,300,000 153,300,000
taksim star
STANDARD ROOM
239,100,000 324,900,000 192,300,000 153,300,000
PERA ROSE
STANDARD ROOM
244,300,000 335,300,000 192,300,000 153,300,000
TANGO SISLI
STANDARD
248,200,000 343,100,000 194,900,000 153,300,000
Dora
Standard room
250,800,000 348,300,000 181,900,000 153,300,000
TULIP PERA
STANDARD
257,300,000 361,300,000 192,300,000 153,300,000
CITY CENTER
Standard Room
258,300,000 363,300,000 181,300,000 153,300,000
KONAK
Standard Room
263,800,000 374,300,000 210,500,000 153,300,000
Grand Halic
Standard Room
265,100,000 376,900,000 181,900,000 153,300,000
Grand Star
Standard Room
265,100,000 376,900,000 192,300,000 153,300,000
NOVA PLAZA PARK
Standard Room
266,700,000 380,100,000 209,300,000 153,300,000
EURO PLAZA
STANDARD
269,000,000 356,100,000 192,300,000 153,300,000
Feronya
FAMILY ROOM
272,900,000 392,500,000 194,900,000 153,300,000
TANGO TAKSIM
Standard Room
274,200,000 395,100,000 194,900,000 153,300,000
Central Palace
Standard Room
283,300,000 413,300,000 19,490,000 153,300,000
GREEN PARK TAKSIM
Standard Room
285,900,000 418,500,000 181,900,000 153,300,000
CROWN PLAZA HARBIYE
STANDARD ROOM
300,300,000 447,300,000 195,300,000 153,300,000
Ring Stone Hotel
ATRIUM ROOM
321,300,000 489,300,000 713,300,000 153,300,000
HOLIDAY INN SISLI
Standard Room
335,300,000 517,300,000 265,300,000 153,300,000
Grand Cevahir
Standard Room
350,900,000 522,500,000 192,300,000 153,300,000
OCCIDENTAL TAKSIM
SUPERIOR
368,900,000 573,300,000 237,300,000 153,300,000
Titanic City
SUPERIOR ROOM
378,700,000 604,100,000 23,730,000 195,300,000
مدارک مورد نیاز

پاسپورت معتبر

قوانین و مقررات


توضیحات


  نظرات  

نظر، تجربه و سؤال خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال نظر