هتل درجه نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
CENTRAL HOTEL YEREVAN
STANDARD ROOM
19,890,000 ریال 260,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
baxos
STANDARD ROOOM
139,900,000 ریال 167,000,000 ریال 130,900,000 ریال 124,900,000 ریال
COMFORT HOTEL
STANDARD ROOM
149,900,000 ریال 176,900,000 ریال 133,900,000 ریال 124,900,000 ریال
BELLA HOTEL
STANDARD ROOM
149,900,000 ریال 182,900,000 ریال 132,900,000 ریال 124,900,000 ریال
NICE
Standard room
152,900,000 ریال 184,900,000 ریال 134,900,000 ریال 124,900,000 ریال
PRIMER
STANDARD ROOOM
154,900,000 ریال 184,900,000 ریال 13,490,000 ریال 124,900,000 ریال
SHIRAK HOTEL
STANDARD ROOM
157,000,000 ریال 182,900,000 ریال 133,900,000 ریال 124,900,000 ریال
REGINEH HOTEL
STANDARD ROOM
159,900,000 ریال 187,900,000 ریال 132,900,000 ریال 124,900,000 ریال
IN CITY
STANDARD
169,900,000 ریال 212,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
ANI CENTRAL INN (SILACHI)
STANDARD ROOM
172,900,000 ریال 210,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
ROYAL PLAZA
STANDARD ROOM
175,900,000 ریال 230,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
AQUATEK HOTEL
STANDARD ROOM
177,900,000 ریال 218,900,000 ریال 143,900,000 ریال 124,900,000 ریال
PRESIDENT
STANDARD
177,900,000 ریال 222,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
ARARAT HOTEL
STANDARD ROOM
178,900,000 ریال 230,900,000 ریال 142,900,000 ریال 142,900,000 ریال
METROPOL
STANDARD ROOM
179,900,000 ریال 212,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
IMPERIAL PALACE Hotel
STANDARD ROOM
186,900,000 ریال 237,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
METROPOL
STANDARD ROOM
187,000,000 ریال 226,000,000 ریال 143,900,000 ریال 124,900,000 ریال
NACHO
Standard room
187,900,000 ریال 233,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
OPERA SUITE Hotel
STANDARD ROOM
192,900,000 ریال 245,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
AVIATRANS HOTEL
STANDARD ROOM
194,900,000 ریال 253,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
NOVA
Standard room
195,900,000 ریال 253,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
ANI PLAZA Hotel
KING
196,900,000 ریال 245,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
ANI GRAND Hotel
SUPERIOR
199,900,000 ریال 261,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
best western (congress) best western (congress)
STANDARD ROOM STANDARD ROOM
209,900,000 ریال 269,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
DAVE
Standard room
212,900,000 ریال 285,900,000 ریال 142,900,000 ریال 124,900,000 ریال
Yerevan place
Standard room
227,000,000 ریال 308,900,000 ریال 161,900,000 ریال 124,900,000 ریال
HOLIDAY INN (REPUBLIC)
Standard Room
241,900,000 ریال 331,000,000 ریال 161,900,000 ریال 124,900,000 ریال
REPUBLICA Hotel
STANDARD ROOM
243,900,000 ریال 318,900,000 ریال 145,900,000 ریال 124,900,000 ریال
NATIONAL
STANDARD ROOM
243,900,000 ریال 338,900,000 ریال 161,900,000 ریال 124,900,000 ریال
RADISON BLU
STANDARD ROOM
253,000,000 ریال 340,900,000 ریال 161,900,000 ریال 124,900,000 ریال
GOLDEN PALACE HOTEL
STANDARD ROOM
277,900,000 ریال 406,000,000 ریال 161,900,000 ریال 124,900,000 ریال
GOLDEN PALACE HOTEL
STANDARD ROOM
194,807,900,000,000 ریال 284,606,000,000,000 ریال 113,491,900,000,000 ریال 87,554,900,000,000 ریال
ROYAL TULIP
Standard room
287,900,000 ریال 404,900,000 ریال 161,900,000 ریال 124,900,000 ریال
مدارک مورد نیاز

پاسپورت معتبر

قوانین و مقررات

همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

توضیحات


  نظرات  

نظر، تجربه و سؤال خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال نظر