هتل درجه نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
SHIRAK HOTEL
STANDARD ROOM
14,700,000 ریال 17,290,000 ریال 123,900,000 ریال 114,900,000 ریال
baxos
STANDARD ROOOM
129,900,000 ریال 157,000,000 ریال 120,900,000 ریال 114,900,000 ریال
COMFORT HOTEL
STANDARD ROOM
139,900,000 ریال 166,900,000 ریال 123,900,000 ریال 114,900,000 ریال
BELLA HOTEL
STANDARD ROOM
139,900,000 ریال 172,900,000 ریال 122,900,000 ریال 114,900,000 ریال
IN CITY
STANDARD
159,000,000 ریال 202,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
ANI CENTRAL INN (SILACHI)
STANDARD ROOM
162,900,000 ریال 200,900,000 ریال 132,900,000 ریال 132,900,000 ریال
ROYAL PLAZA
STANDARD ROOM
165,900,000 ریال 220,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
PRESIDENT
STANDARD
167,900,000 ریال 212,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
ARARAT HOTEL
STANDARD ROOM
168,900,000 ریال 220,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
METROPOL
STANDARD ROOM
169,900,000 ریال 202,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
IMPERIAL PALACE Hotel
STANDARD ROOM
176,900,000 ریال 227,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
OPERA SUITE Hotel
STANDARD ROOM
182,900,000 ریال 235,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
AVIATRANS HOTEL
STANDARD ROOM
184,900,000 ریال 243,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
ANI PLAZA Hotel
KING
186,900,000 ریال 235,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
CENTRAL HOTEL YEREVAN
STANDARD ROOM
188,900,000 ریال 250,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
ANI GRAND Hotel
SUPERIOR
189,900,000 ریال 251,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
best western (congress) best western (congress)
STANDARD ROOM STANDARD ROOM
199,900,000 ریال 259,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
RAMADA
STANDARD ROOM
201,900,000 ریال 252,900,000 ریال 132,900,000 ریال 114,900,000 ریال
HOLIDAY INN (REPUBLIC)
Standard Room
231,900,000 ریال 321,000,000 ریال 151,900,000 ریال 114,900,000 ریال
REPUBLICA Hotel
STANDARD ROOM
233,900,000 ریال 308,900,000 ریال 135,900,000 ریال 114,900,000 ریال
NATIONAL
STANDARD ROOM
233,900,000 ریال 328,900,000 ریال 151,900,000 ریال 114,900,000 ریال
RADISON BLU
STANDARD ROOM
243,000,000 ریال 330,900,000 ریال 151,900,000 ریال 114,900,000 ریال
GOLDEN PALACE HOTEL
STANDARD ROOM
267,900,000 ریال 396,000,000 ریال 151,900,000 ریال 114,900,000 ریال
مدارک مورد نیاز

پاسپورت معتبر

قوانین و مقررات

انجام تست کرونا 72 ساعت پیش از سفر الزامی است.

توضیحات


  نظرات  

نظر، تجربه و سؤال خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال نظر