هتل درجه نوع اتاق دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
ANI CENTRAL INN (SILACHI)
STANDARD ROOM
18,290,000 ریال 220,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
baxos
STANDARD ROOOM
149,900,000 ریال 177,000,000 ریال 140,900,000 ریال 134,900,000 ریال
COMFORT HOTEL
STANDARD ROOM
159,900,000 ریال 186,900,000 ریال 143,900,000 ریال 134,900,000 ریال
PRIMER
STANDARD ROOOM
164,900,000 ریال 194,900,000 ریال 144,900,000 ریال 134,900,000 ریال
SHIRAK HOTEL
STANDARD ROOM
167,000,000 ریال 192,900,000 ریال 143,900,000 ریال 134,900,000 ریال
REGINEH HOTEL
STANDARD ROOM
169,900,000 ریال 197,900,000 ریال 142,900,000 ریال 134,900,000 ریال
IN CITY
STANDARD
179,900,000 ریال 222,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
ROYAL PLAZA
STANDARD ROOM
185,900,000 ریال 240,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
PRESIDENT
STANDARD
187,900,000 ریال 187,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
AQUATEK HOTEL
STANDARD ROOM
187,900,000 ریال 228,900,000 ریال 153,900,000 ریال 134,900,000 ریال
ARARAT HOTEL
STANDARD ROOM
188,900,000 ریال 240,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
METROPOL
STANDARD ROOM
189,900,000 ریال 222,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
IMPERIAL PALACE Hotel
STANDARD ROOM
196,900,000 ریال 247,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
METROPOL
STANDARD ROOM
197,000,000 ریال 236,000,000 ریال 153,900,000 ریال 134,900,000 ریال
NACHO
Standard room
197,900,000 ریال 243,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
OPERA SUITE Hotel
STANDARD ROOM
202,900,000 ریال 255,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
AVIATRANS HOTEL
STANDARD ROOM
204,900,000 ریال 263,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
NOVA
Standard room
205,900,000 ریال 263,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
ANI PLAZA Hotel
KING
206,900,000 ریال 255,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
CENTRAL HOTEL YEREVAN
STANDARD ROOM
208,900,000 ریال 270,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
ANI GRAND Hotel
SUPERIOR
209,900,000 ریال 271,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
best western (congress) best western (congress)
STANDARD ROOM STANDARD ROOM
219,900,000 ریال 279,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
RAMADA
STANDARD ROOM
221,900,000 ریال 272,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
DAVE
Standard room
222,900,000 ریال 295,900,000 ریال 152,900,000 ریال 134,900,000 ریال
Yerevan place
Standard room
237,000,000 ریال 318,900,000 ریال 171,900,000 ریال 134,900,000 ریال
HOLIDAY INN (REPUBLIC)
Standard Room
251,900,000 ریال 341,000,000 ریال 171,900,000 ریال 134,900,000 ریال
REPUBLICA Hotel
STANDARD ROOM
253,900,000 ریال 328,900,000 ریال 155,900,000 ریال 134,900,000 ریال
NATIONAL
STANDARD ROOM
253,900,000 ریال 348,900,000 ریال 171,900,000 ریال 134,900,000 ریال
RADISON BLU
STANDARD ROOM
263,000,000 ریال 350,900,000 ریال 171,900,000 ریال 134,900,000 ریال
GOLDEN PALACE HOTEL
STANDARD ROOM
287,900,000 ریال 416,000,000 ریال 171,900,000 ریال 134,900,000 ریال
ROYAL TULIP
Standard room
297,900,000 ریال 414,900,000 ریال 171,900,000 ریال 171,900,000 ریال
BELLA HOTEL
STANDARD ROOM
1,599,000,000 ریال 1,929,000,000 ریال 1,042,900,000 ریال 1,034,900,000 ریال
NICE
Standard room
1,629,000,000 ریال 1,949,000,000 ریال 1,449,000,000 ریال 1,034,900,000 ریال
مدارک مورد نیاز

پاسپورت معتبر

قوانین و مقررات

همراه داشتن کارت واکسن کرونا ضروری است.

توضیحات


  نظرات  

نظر، تجربه و سؤال خود را با ما در میان بگذارید.

ارسال نظر